Абонаментни планове

 • Описание на дейността на фирмата До 2000 символа
 • Отбелязване на браншове, към които спадат продуктите и дейността на фирмата
 • Брой включени продукти/услуги – 5 (снимка и описание)
 • Справки за брой посещения на вашия профил, от коя държава и град са влизали и колко пъти, имейла и името на съответния посетител
 • Чат в реално време с посетители
 • Качване на новини за фирмата
 • Лого на фирмата в профила й във виртуалната изложба
 • Публикуване на обяви за намиране на дистрибутори и сътрудници - 1
 • Публикуване на пресинформация на уеб сайта на Виа Експо, в страницата на изложбата
 • Рекламиране участието на фирмата във виртуалната изложба и нейните продукти/услуги в социалните мрежи – Facebook и Linkedin    Цена за 6 месеца 300 лв.
    Цена за 12 месеца 550 лв.
    Цените са без включен ДДС • Описание на дейността на фирмата До 5000 символа
 • Отбелязване на браншове, към които спадат продуктите и дейността на фирмата
 • Брой включени продукти/услуги – 15 (снимка и описание)
 • Справки за брой посещения на вашия профил, от коя държава и град са влизали и колко пъти, имейла и името на съответния посетител
 • Чат в реално време с посетители
 • Качване на новини за фирмата
 • Качване на видео клипове с представяне на продукти - 2
 • Лого на фирмата в профила й във виртуалната изложба
 • Публикуване на обяви за намиране на дистрибутори и сътрудници - 5
 • Публикуване на пресинформация на уеб сайта на Виа Експо, в страницата на изложбата
 • Интервю с управителя на фирмата + снимка, качено на уеб сайта Виа Експо в страницата на изложбата
 • Таргетиран мейлинг до посочени от вас браншове и потенциални клиенти - 1
 • Рекламиране участието на фирмата във виртуалната изложба и нейните продукти/услуги в социалните мрежи – Facebook и Linkedin    Цена за 6 месеца 450 лв.
    Цена за 12 месеца 800 лв.
    Цените са без включен ДДС


 • Описание на дейността на фирмата До 10000 символа
 • Отбелязване на браншове, към които спадат продуктите и дейността на фирмата
 • Брой включени продукти/услуги – 30 (снимка и описание)
 • Справки за брой посещения на вашия профил, от коя държава и град са влизали и колко пъти, имейла и името на съответния посетител
 • Чат в реално време с посетители
 • Качване на новини за фирмата
 • Качване на видео клипове с представяне на продукти - 5
 • Участие в секция представени фирми и брандове
 • Лого на фирмата в профила й във виртуалната изложба
 • Лого в секцията VIP компании, с линк към сайта на изложителя
 • Публикуване на обяви за намиране на дистрибутори и сътрудници - 10
 • Публикуване на пресинформация на уеб сайта на Виа Експо, в страницата на изложбата
 • Интервю с управителя на фирмата + снимка, качено на уеб сайта Виа Експо в страницата на изложбата
 • Таргетиран мейлинг до посочени от вас браншове и потенциални клиенти - 2
 • Рекламиране участието на фирмата във виртуалната изложба и нейните продукти/услуги в социалните мрежи – Facebook и Linkedin    Цена за 6 месеца 600 лв.
    Цена за 12 месеца 1050 лв.
    Цените са без включен ДДС