Фондация „София - Европейска столица на спорта” подкрепя за трета поредна година ‘Healthy Life’17

Събитието за здравословен начин на живот на Виа Експо - ‘Healthy Life’17 получи за трета поредна година подкрепата на Фондация „София - Европейска столица на спорта”.

Инициативата София -Европейска столица на спорта съществува вече две години, като през 2016 - 2017 г. идеята се надгражда в три основни направления – информационно, организационно и инвестиционно. Приоритетно се инвестира в спортна инфраструктура, разнообразен и богат спортен календар. Ремонтирани и изградени са спортни салони и зали в училища и детски градини, създадени са условия за спорт на открито, работи се за по-пълноценното използване на планината Витоша.

“В календара за 2017 г. са предвидени 47 основни събития, но със сигурност ще бъдат и повече” - подчертава Елен Герджиков, председател на Фондацията. Всички активности са подчинени на основната цел на инициативата - спортът да стане мода и начин на живот в София. Данните на Фондацията показват, че откакто има активни мероприятия в рамките на “София 2018”, повече от 150 000 души са се включили като участници и зрители в проявите й, а повече от 60 души са в групата на доброволците.

Повече за дейността и мероприятията на: https://sofia2018.bg

Презентация Две години инициатива София2018 – Европейска столица на спорта: http://viaexpo.com/htdocs/images/fm/PRESENTATION_SOFIA2018_IN_SOF_UNI.pdf

Посредством подкрепата на Фондацията на участниците в миналогодишното издание на ‘Sofia Sport & Healthy Life’16 бе предоставена възможността да презентират своите продукти по време на провеждането на Маратон София - мащабно спортно събитие, реализирано през октомври’16.

Третото издание на събитието за спорт и здравословен начин на живот на Виа Експо „Healthy Life” ще бъде реализирано тази година, но под новата и иновативна виртуална форма: https://viaexpo.com/bg/exhibition/sofia_sport_healthy_life_exhibition

Този тип платформа е успешна алтернатива и продължение на традиционното изложение. По този начин компанията, като организатор на специализирани събития, ще предостави възможност за постоянен контакт дори след изминала проява с нейните участници, както и за включването на нови.

Повече за ползите от новия тип формат изложение на:https://viaexpo.com/bg/pages/latest-news

Организаторите от Виа Експо анонсират, че на фирмите участници във виртуалното изложение „Healthy Life”17 ще бъде предложена отново ефективната възможност да се презентират в събития от календара на „София - Европейска столица на спорта”.